Disclaimer

Disclaimer

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de informatie op deze website zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden, bestaat de kans dat modellen, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen en andere informatie worden gewijzigd of dat deze informatie onjuistheden bevat. Bijgevolg kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud op deze website. CCV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar helaas kunnen we de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of software kunnen beïnvloeden niet garanderen. Bovendien kan deze website koppelingen naar andere websites bevatten. CCV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een deze websites. Er wordt een algemeen register bijgehouden van de bezoeken aan de CCV-website, bijvoorbeeld met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's en het aantal bezoeken. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat CCV de best mogelijke diensten kan aanbieden.

Copyright

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, foto's, afbeeldingen, software en alle andere informatie, zijn eigendom van CCV. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CCV is verveelvoudiging of openbaarmaking (aanvragen en opnieuw gebruiken) van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik niet toegestaan, ongeacht de wijze of vorm.