Privacy

Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens

CCV hecht veel belang aan privacy bij het gebruik van de gegevens van haar zakelijke relaties en de gebruikers van de online CCV-winkel en andere diensten. Persoonlijke informatie wordt met zorg verwerkt en te allen tijde veilig gehouden. CCV voldoet aan de eisen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. CCV onderschrijft ook de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, een gezamenlijk product van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Nederlandse Vereniging van Verzekeraars. Wilt u een exemplaar van deze gedragscode ontvangen, neem dan contact op met onze afdeling Marketing.

  • CCV zal enkel persoonlijke informatie van zakelijke relaties vragen indien en voor zover dit nodig is om de gewenste dienst(en) te leveren en om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
  • CCV verstrekt geen gegevens van haar zakelijke relaties aan derden, en zal deze niet openbaar maken zonder de voorafgaande toestemming van de zakelijke relatie, tenzij CCV wordt gedwongen om dit te doen, door de wet of in verband met andere verplichtingen, om fraude en het witwassen van geld te voorkomen, op te sporen of te bestrijden.
  • Zakelijke relaties kunnen CCV verzoeken om een ​​overzicht te krijgen van de persoonlijke gegevens die CCV over hen heeft verzameld en CCV vragen om eventuele onjuistheden te corrigeren.

Als u nog vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens door CCV, neem dan contact op met onze afdeling Marketing.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine, eenvoudige databestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zodat onze website informatie over u en uw voorkeuren kan bijhouden. Een cookie bevat geen informatie waaruit uw identiteit kan worden afgeleid.

CCV maakt gebruik van cookies om uw lettergrootte-instellingen op te slaan. Dankzij deze cookies zal onze website u automatisch herkennen, zodat u elke keer dat u onze website bezoek niet de lettergrootte hoeft te veranderen.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om alle cookies toe te staan, om alle cookies te weigeren of om een ​​waarschuwing te ontvangen wanneer er een cookie wordt aangeboden. Met de laatste optie kunt u voor elk cookie beslissen of u het al dan niet wil toestaan. Als u meer wilt weten over cookies en uw browserinstellingen kunt u in het Help-menu van uw browser naar het zoekwoord 'cookie' zoeken.